Virtuální slunečnice z dílny Dentsu Creative pomohou Ukrajině

Dentsu

Dentsu

Dentsu Creative vytvořilo pro Velvyslanectví Ukrajiny v České republice nový projekt na podporu válkou zasažené země. Ve středu 24. srpna, při příležitosti oslav Dne nezávislosti Ukrajiny a také přesně šest měsíců od začátku konfliktu odstartoval dobročinný projekt s názvem Flowers of Hope. Ten unikátní a interaktivní formou umožňuje pomoci lidem zasaženým válkou na Ukrajině. Záštitu nad touto akcí přijal Magistrát hlavního města Prahy.

Celkem 11 venkovních reklamních ploch na nejfrekventovanějších místech v Praze umožňuje originálním způsobem přispět na obnovu země. Celý koncept je založen na ukrajinské národní květině a symbolu odporu proti invazi ruské armády – slunečnici – která po zaslání libovolného příspěvku prostřednictvím mobilního telefonu na obrazovce vykvete a postupně tak vytvoří celé pole květin, těch, které by za normálních okolností nyní kvetly po celé Ukrajině. Peníze, které lidé darují jak přes CLV, tak webovou stránku, poputují na konto ukrajinského Ministerstva pro místní rozvoj a budou využity na obnovu válkou zničené země a humanitární pomoc. Zároveň bude moci každý z dárců umístit na svoji slunečnici vzkaz, který bude viditelný na webové stránce https://thesunflowersofhope.com. Další fází projektu je pak umístění velkoplošné interaktivní obrazovky v centru Kyjeva, na které se Ukrajinci budou moci dotknout jednotlivých květin a přečíst si tak vzkazy vyjadřující podporu z celého světa.

„Prvních pár měsíců jsme byli svědky obrovské finanční, humanitární a další pomoci českých občanů, poté však začal zájem postupně opadat, nicméně válka na Ukrajině stále pokračuje a podmínky pro život jejich obyvatel se neustále zhoršují,“ komentuje Tomáš Szczotka, manažer Dentsu Creative, který byl pověřený projektovým řízením. „A protože se od začátku napříč agenturou snažíme pomáhat tím, co umíme nejlépe, byli jsme opravdu rádi, že jsme mohli pro ukrajinské ministerstvo vytvořit a zrealizovat kreativní nápad, který rozproudí společenskou debatu, bude postavený na inovacích a technologii a pomůže vybrat peníze na zlepšení životních podmínek obyvatel na Ukrajině,” dodává Simona Breen, Client Service Director Dentsu Creative.

Digitální CLV budou umístěna v ulicích Prahy minimálně jeden měsíc a plochy bezplatně jako akt podpory poskytla společnost JCDecaux. Aktuálně však již jedná Velvyslanectví Ukrajiny za podpory Dentsu s dalšími zeměmi o umístění těchto reklamní ploch tak, aby vzniklo nejen české virtuální slunečnicové pole, ale jedno nekonečné, mezinárodní.