Generali Česká spustila podzimní kampaň s poradci v hlavní roli

Dentsu

Dentsu

Generali Česká pojišťovna odstartovala novou imageovou kampaň, tentokrát zaměřenou na poradenství. Poprvé se v ní představuje koncept, který akcentuje přátelský vztah mezi poradcem a klientem a prostor tu dostávají emoce. Kampaň má za cíl ukázat, že v Generali České pracují odborníci, kteří dokáží klientům nadstandardně poradit a zvládnout různé životní výzvy. O tvorbu a nasazení kampaně se stejně jako v minulosti postaraly agentury ze sítě Dentsu.

„Kampaní se snažíme rozbít utkvělou představu o poradcích, kteří myslí jen na svůj prospěch,“ komentuje Zdeněk Mrkva, Head Of Marketing Communications Generali České pojišťovny. „V případě naší pojišťovny je tomu jinak. Naši certifikovaní a empatičtí odborníci disponují těmi nejkvalitnějšími analytickými nástroji a jsou k dispozici, když je klient v nečekané životní situaci potřebuje,“ dodává Mrkva. Kampaň vychází z globálního konceptu, který byl adaptován do lokálních podmínek. V ČR sleduje příběhy ze života dvou žen – Emy a Petry s rodinou – a samozřejmě jejich poradců. Kreativní část kampaně pochází z dílny Dentsu Creative.

Kampaň odstartovala 2. 10. a potrvá až do začátku prosince. Během tohoto období se objeví v televizi a onlinu spoty, které formou telefonního hovoru komunikují konkrétní příběh klienta a jeho poradce. V televizi diváci uvidí dva 30s spoty, pro online použití vznikla dvě 15s a dvě 6s videa. Ve druhé, personalizované části kampaně se bude komunikace soustředit na prezentaci v outdooru, na sociálních sítích i přímo na poradenských místech. V rámci této části Generali Česká pojišťovna představí svých 45 vybraných poradců z celé ČR, kteří o klienty v konkrétním místě pečují.


O tradiční média se stejně jako v minulosti postarala agentura dentsu X, online část pak zajistil iProspect. „Kromě klasických online online kanálů, RTB, PPC a sociálních sítí, jsme se rozhodli využít i potenciál digitálního audia, v tomto případě Spotify,“ komentuje Veronika Vajnerová, Digital Team Leader v iProspectu. Na tvorbě televizní reklamy a online materiálů spolupracovalo také externí studio BEEP, které se postaralo o nahrávání voiceoverů.